Provozuje:
realitní kanceláo JURIS REAL

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách www.nemovitosti-vykup.cz


Preambule

  Některé údaje o návštěvnících jsou automaticky shromažďovány v průběhu jejich návštěv pro statistické účely. Jedná se např. o IP adresu, operační systém, verzi prohlížeče a rozlišení obrazovky počítače. Tyto údaje jsou následně použity při vedení statistik a dalším vývoji internetových stránek http://www.nemovitosti-vykup.cz. Z těchto důvodů jsme především koncipovali tyto „Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách www.nemovitosti-vykup.cz.“

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je JURIS REAL, spol. s r.o., IČ 26710790 se sídlem Šrobárova 2100/49, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: info@rkjuris.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, především odkazem na určitý identifikátor, např.: jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Jezdinský, e-mail: jezdinsky@rkjuris.cz.

II.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen „Plnění smlouvy“),
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

III.

Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů


Zákonný důvodÚčelÚdajeZdroj údajůPříjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvyOdpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulářOsobní údaje klientů (e-mail)Kontaktní formulář----
Oprávněný zájemBěžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na serverPo dobu 50 měsíců: IP adresy a údaje o prohlížení webu, zobrazené stránky a akce na stránce.Pohyb uživatele na webu, zobrazení stránky s chybouGoogle Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby
Oprávněný zájemZajištění funkčnosti diskuzíCookies třetích stran--------
Souhlas----Po dobu max. 13 měsíců: Cookies třetích stran, IP adresy, údaje o prohlížeči a údaje o prohlížení webuZobrazení určitých stránek na webu----
SouhlasZískání demografických přehledů ve statistikách návštěvnostiCookies třetích stran, demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy, zájem o koupi a další kategorie)----Google Analytics
SouhlasMarketing a propagace webuE-maily, jména potenciálních zákazníků--------

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Jestliže není v předchozích bodech uvedeno jinak, Správce uchovává osobní údaje
  • - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování právních nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu).
   - po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Cookies

  Některé části Internetových stránek používají pro identifikaci tzv. "Cookies" souborů. "Cookies" jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítači návštěvníka. Tyto soubory využívá většinou daný server, jenž má poté možnost identifikovat návštěvníka, který již stránky navštívil. Zároveň "Cookies" umožňují sledovat jeho chování a následně např. lépe zaměřovat reklamní kampaně. "Cookies" nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na počítači návštěvníka. Většina Internetových prohlížečů umožňuje zakázat používání "Cookies". Stránky vyžadující "Cookies" po neakceptování prohlížečem však nemusí vždy fungovat správně.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   - právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, popř. omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
   - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
   - právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR,
   - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
   - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním vašich kontaktních údajů skrze některý z našich kontaktních formulářů nebo užíváním webové stránky www.nemovitosti-vykup.cz. potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na webových stránkách: www.nemovitosti-vykup.cz.

 3. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

  Mgr. Petr Jezdinský



 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje výkup nemovitostí, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitosti

KalkulátorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru nemovitosti