Provozuje:
Juris Real Estate

Právní úprava kompetencí vyšších soudních úředníků se měnit nebude.

Ústavní soud (ÚS) dnes nevyhověl návrhu Okresního soudu v Liberci na provedení škrtů. Částečně návrh zamítl, částečně odmítl jako nepřípustný.

Právní úprava kompetencí vyšších soudních úředníků se měnit nebude.

autor. JURIS REAL (Zdroj: Česká justice)

Ústavní soud (ÚS) dnes nevyhověl návrhu Okresního soudu v Liberci na provedení škrtů. Částečně návrh zamítl, částečně odmítl jako nepřípustný.

Liberecký soud kriticky poukazoval zejména na oprávnění vyšších soudních úředníků rozhodovat o zastavení exekuce.

Podle dnešního nálezu však nejde o protiústavní úpravu ani o zásah do výlučné kompetence soudní moci.

Vyšší soudní úředníci podle ÚS zrychlují a zefektivňují soudní řízení, ovšem nenahrazují soudce. Zákon dnes již vylučuje, aby soudní řízení skončilo rozhodnutím úředníka bez možnosti opravného prostředku, o němž by rozhodoval soudce. „Veškerá rozhodování vyšších soudních úředníků jsou rozhodování, která předcházejí vlastnímu soudnímu řízení, je to jakési předsunuté řízení. Každé jejich rozhodnutí může být napadeno opravným prostředkem, o kterém rozhoduje nezávislá soudní moc,“ konstatoval soudce zpravodaj Pavel Rychetský. Sporný paragraf 11 zákona je konstruován formou negativního výčtu. V úvodu říká, že vyšší soudní úředník v občanském soudním řízení a ve správním soudním řízení může provádět úkony soudu prvního stupně. Dále zákon vymezuje exempce (výjimky) z tohoto oprávnění, např. vedení jednání, rozhodování formou rozsudku nebo rozhodování o předběžném opatření. Žádná z výjimek však výslovně nedopadá na rozhodování o návrhu na zastavení exekuce, nařízené na základě dřívějšího rozhodnutí soudu. Takové oprávnění vyššího soudního úředníka je podle libereckého soudu v rozporu s ústavou.

Liberecký soud poukazoval na starší nález ÚS z roku 2013. Tehdy plénum část zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství zrušilo s časovým odkladem. Důvodem byly příliš široké a nejasně vymezené kompetence úředníků. Soud tehdy varoval před proměnou soudního rozhodování v úředničinu. Legislativní novela pak rozšířila výjimky z obecného oprávnění úředníků. Právní norma ale dosud zahrnuje formulaci, že vyšší soudní úředník může provádět veškeré úkony soudu prvního stupně s výjimkou těch, které vylučuje tento nebo jiný zákon.

ÚS v dnešním nálezu uznal, že se odchýlil od svého dřívějšího postoje. Nadále prý není udržitelný výklad, že vyšší soudní úředníci mohou konat samostatně jen úkony jednoduché a rutinní povahy, které nepřekročují jejich pomocnou roli.

Vychází podle dnešního nálezu z nesprávného předpokladu, že rozhodnutí vyššího soudního úředníka de facto nahrazuje rozhodování soudce, ačkoli podle platného zákona jde pouze o doplnění soudního řízení, umožňující rychlejší projednání věci. „Jde o statisíce různých úředních aktů a rozhodnutí, kterými se zefektivňuje práce soudů,“ uvedl Rychetský. Kdyby měli všechny úkony dělat sami soudci, byli by tak zahlcení, že by nemohli plnit svou základní roli, což je ochrana práv a svobod občanů, doplnil Rychetský.
Fórum
Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód z obrázku!
   
 
  Odesláním tohoto příspěvku poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.


 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitostí

KalkultorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru

 

Poslední Aktuality a články

Vodní elektrárna Lipno slaví 60 let.

Vyrobí přes 150.000 MWh. Více»

Další krize realitního trhu by měla přijít v roce 2026.

Máme se obávat tzv. "Nafouknutí realitní bubliny"? Více»

Lesní školky mění v poslední době kvůli kůrovci sortiment.

Výrazně se zvýšila poptávka po listnatých stromech, které lýkožrout smrkový nenapadá. Současně je ale pořád zájem i o smrky, správci lesů je sází na holinách. Více»

Libeňský most není potřeba zbourat, uvádí švýcarský profesor.

Pražský Libeňský most není nutné zbourat a má být opraven a zachován. Most má vysokou architektonickou i historickou hodnotu. Ve svém oponentním posudku to píše švýcarský profesor Eugen Brühwiler z univerzity v Lausanne. Více»

Úspěchem po převratu bylo samostatné MŽP a zákon o ochraně přírody.

Vytvoření samostatného ministerstva životního prostředí (MŽP) a zákon o ochraně přírody a krajiny z roku 1992 patří k nejdůležitějším změnám v ochraně životního prostředí po roce 1989 v ČR. Více»

Všechny články a aktuality »»