Provozuje:
Juris Real Estate

Další prohraný spor ohledně regulace nájemného u ESLD ve Štrasburku.

ČR prohrála další spor u Evropského soudu pro lidská práva ve francouzském Štrasburku, který se týkal problematiky neoprávněné regulace nájemného ze strany českého státu, o které jsme vás již několikrát konzistentně informovali od roku 2007.

Další prohraný spor ohledně regulace nájemného u ESLD ve Štrasburku.

autor. JURIS REAL

ČR prohrála další spor u Evropského soudu pro lidská práva ve francouzském Štrasburku, který se týkal problematiky neoprávněné regulace nájemného ze strany českého státu, o které jsme vás již několikrát konzistentně informovali od roku 2007.

Tiskové prohlášení resortu spravedlnosti v této trapné a dopředu také právně jisté věci hovoří o tom, že: "Dne 4. října 2018 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věcech Kuklík, Jošt, Heldenburgovi (č. 2), Ráž a Stuchlý proti České republice, v němž jednomyslně shledal, že systém regulace nájemného porušil majetková práva stěžovatelů, vlastníků nájemních nemovitostí, stanovená v článku 1 Protokolu č. 1 k Evropské úmluvě o lidských právech. Soud přiznal pánům Joštovi, Rážovi a Stuchlému náhradu majetkové škody po řadě ve výši 5 246 eur, 17 717 eur a 3 613 eur, všem stěžovatelům rovněž náhradu nemajetkové újmy, a to každému z nich ve výši 3 000 eur (manželům Heldenburgovým tuto částku dohromady), a čtyřem stěžovatelům náhradu nákladů řízení.

Rozsudek navazuje na rozsudek o odůvodněnosti skupiny stížností R & L, s. r. o. a ostatní proti České republice ze dne 3. července 2014, v němž Soud shledal, že v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006 regulace nájemného postrádala zákonný základ, a představovala tudíž porušení práva stěžovatelů na ochranu majetku ve smyslu článku 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě. Rozsudek dále navazuje na rozsudky o spravedlivém zadostiučinění ve věcech Čapský, Jeschkeková a Heldenburgovi (č. 1) proti České republice ze dne 9. února 2017. Soud náhradu majetkové škody de facto vypočetl jako rozdíl mezi výší tržního nájemného a regulovaného nájemného vybíraného v daném období, tj. v období právního vakua vymezeného ve výše uvedeném rozsudku ze dne 3. července 2014. Rozsudek nabyl právní moci dnem vyhlášení."

Skutečně cizí vlastnické právo privátních vlastníků nelze v demokratickém-právním státě regulovat ze strany státu prostřednictvím vyhlášek ministerstva financí. O této zvůli jsme vás informovali od počátku historie webových stránek www.nemovitosti-vykup.cz. Přitom největším bytovým fondem v ČR disponují obce a města, nikoliv pár řekněme "výstředních" italských či ruských majitelů.
Fórum
Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód z obrázku!
   
 
  Odesláním tohoto příspěvku poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.


 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitostí

KalkultorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru

 

Poslední Aktuality a články

Vodní elektrárna Lipno slaví 60 let.

Vyrobí přes 150.000 MWh. Více»

Další krize realitního trhu by měla přijít v roce 2026.

Máme se obávat tzv. "Nafouknutí realitní bubliny"? Více»

Lesní školky mění v poslední době kvůli kůrovci sortiment.

Výrazně se zvýšila poptávka po listnatých stromech, které lýkožrout smrkový nenapadá. Současně je ale pořád zájem i o smrky, správci lesů je sází na holinách. Více»

Libeňský most není potřeba zbourat, uvádí švýcarský profesor.

Pražský Libeňský most není nutné zbourat a má být opraven a zachován. Most má vysokou architektonickou i historickou hodnotu. Ve svém oponentním posudku to píše švýcarský profesor Eugen Brühwiler z univerzity v Lausanne. Více»

Úspěchem po převratu bylo samostatné MŽP a zákon o ochraně přírody.

Vytvoření samostatného ministerstva životního prostředí (MŽP) a zákon o ochraně přírody a krajiny z roku 1992 patří k nejdůležitějším změnám v ochraně životního prostředí po roce 1989 v ČR. Více»

Všechny články a aktuality »»