Provozuje:
Juris Real Estate

Cenová liberalizace.

Článek zachycuje problém cenové liberalizace, a to nejen např. v souvislosti s deregulací nájemného.

Cenová liberalizace.

autor. Mgr. Petr Jezdinský

Liberalizace cen je opatřením nezbytným pro nutné fungování plně funkčního trhu. Důvodem pro okamžitou liberalizaci cen bylo jejich čtyřicetileté centrální plánování. Jakékoliv pokusy o postupné změny, jak ukázaly v minulosti příklady z Maďarska a Polska, vedly pouze k pokračování a prohlubování disproporcí. Částečnou deregulací může dojít k novým deformacím ve struktuře cen, jež jsou stejně špatné, jako ty minulé. Cenová deformace pak vyžaduje nové subvence a nové subvence znamenají obnovené zásahy státu do ekonomiky.

Liberalizací cen se také odstraňuje velké zasahování státu do ekonomiky. Dle mého názoru se stát nikdy nezbaví zásahu nebo zasahování do ekonomiky. Musí to však činit dobře zvoleným, přiměřeným a uváženým způsobem. Stejně tak musí být stanoven velmi omezený okruh cen. Mám na mysli ceny stanovené administrativně.

Státem regulované ceny dodnes deformují celou ekonomiku. Neplatíme totiž skutečnou tržní hodnotu zboží a služeb, ale cenu stanovenou státními úredníky. Tam, kde platí regulované ceny, navíc neexistuje konkurenční prostředí. Výrobce či poskytovatel služby má cenu zaručenou státem a nemusí se o zákazníky ucházet výhodnější nabídkou, než nabízí konkurence. Konkurenční prostředí je přitom zvláště v odvětví energetiky zárukou dlouhodobého poklesu cen. Musíme si však uvědomit, že se ceny energií promítají do nákladů všech výrobců, a tudíž jejich zvýšení zaplatí ve svých důsledcích zákazník v ceně kupovaného zboží.

Bylo by zajímavé se pozastavit např. nad mediálně rozvířenou otázkou regulovaného nájemného v nájemních domech. Má být nájemné v domech soukromých majitelů regulované či deregulované? Neomezuje vyhláška či výměr ministerstva financí vlastnická práva majitelů domů? Může stát regulovat ceny za užívání majetku, který mu nepatří? Je to v souladu s ústavou ČR? Má tak majitel domu dostatek finančních prostředků pro nezbytné financování oprav a může vytvářet zisk? Neuvolnil by se v důsledku deregulace nájemného trh s byty, který je silně deformovaný? Neznamenala by naopak deregulace sociální otřes pro skupiny lidí s nižšími příjmy, jako jsou důchodci a mladé rodiny? Můžeme si za současné ekonomické situace dovolit rychlou deregulaci? Deregulace by se však dnes již týkala méně než jedné třetiny obyvatelstva v české republice a navíc mnohdy žijí v nájemních bytech relativně dobře situovaní občané.
Fórum
Vaše jméno:
Váš E-mail:
Text:
  Opište ověřovací kód z obrázku!
   
 


 
Novinka

Získejte až 20% z provize realitní kanceláře.

Spolupráce - Provizi ve výši 20% nabízíme tomu, kdo zprostředkuje obchod, který bude naší společností úspěšně realizován.

Volejte 777 603 019

 

Kalkulátor nemovitostí

KalkultorSpočítejte si cenu vaší nemovitosti: Více o kalkulátoru